Kid(s) & Ouders

Opvoeden is niet vanzelfsprekend. Elk mens is anders en elk mens reageert ook anders, dat geldt voor 
Lees verder

Onderwijs

Een groot deel van de schoolgaande kinderen (43%) maakt een scheiding mee. Vaak vindt dit
Lees verder

Begeleiding

Kids worden nu eenmaal zonder handleiding geboren! Opvoeden is dan ook niet altijd even makkelijk. Het is daarom Lees verder

Het eerste gesprek is gratis. Ook ‘s avonds en in het weekend mogelijk

Neem contact met ons op voor “PARALLEL OUDERSCHAP”

Parallel ouderschap kan worden ingezet wanneer bemiddeling gewoonweg niet mogelijk is, omdat geen toenadering tot elkaar bereikt kan worden.

Doel van de gesprekken:

 • Geconcretiseerde afspraken vormgeven.
 • Iedere ouder legt de focus op de eigen ouderrol.
 • Er wordt verbinding gemaakt met eigen gedachten, gevoelens en behoeften.
 • De relatie van iedere ouder en kind staat centraal en komt centraal te staan.
 • Betrokkenheid en inzet van netwerk waar nodig.
 • Jeugdbescherming Rotterdam voor het kind.

  ALTIJD SAMEN VOOR HET KIND ” Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) is de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Rotterdam Rijnmond.”

 • Jeugdbescherming west: Ieder kind blijvend veilig

  Jeugdbescherming west staat voor kwaliteit in de jeugdzorg Al onze medewerkers werken voortdurend op een respectvolle wijze aan de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen en gezinnen.

 • Hogeschool leiden, expertisecentrum jeugd.

  ” De doelstelling van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg is om de kwaliteit van zorg (jeugdzorg, GGZ en zorg voor volwassenen, al dan niet in het gedwongen kader) en professioneel handelen te verbeteren.”

Elk kind centraal

Wij werken 100% in het belang van het kind en begeleiden jou verder in jouw proces.

Kidscentraal staat voor het bieden van excellente hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende problematiek. Onze begeleiding is persoonlijk, veilig, laagdrempelig en op maat voor herstel en ter bevordering van de geestelijke gezondheid voor jong en oud. Simpel afgestemd op de samenhang tussen lichaam, geest en inzichten. Met als doel het verbeteren van kwaliteit van leven en bijdragen om kinderen en jongvolwassenen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Dat doen wij onder andere door begeleiding te bieden met een multidisciplinair team, zowel op de praktijk als in de eigen situatie. Het verbinden, de autonomie en de competentie/kracht van de cliënt en zijn systeem staan in onze hulpverlening centraal. Kidscentraal is daarnaast ook uniek in haar specialisatie in ambulante begeleiding bij multiproblem gezinnen, (v)echtscheidingen, trauma behandeling.