Opvoeden is niet vanzelfsprekend. Elk mens is anders en elk mens reageert ook anders, dat geldt voor 

kinderen in het bijzonder. Vaak weten ouders het even niet meer en kloppen zij bij ons aan om hen bij te staan in opvoedvraagstukken. 

Soms gaan ouders uit elkaar en ontwricht dat het oude gezinsleven. Scheiden is voor niemand leuk en stond niet in de planning van beide ouders. Het meemaken van een dergelijke gebeurtenis, kan een negatieve impact op kinderen hebben als dit niet goed begeleid wordt. Kinderen hebben gevoelens die zij soms niet goed in woorden kunnen uitdrukken. Vaak uiten zij zich door bepaald gedrag te laten zien wat anders dan anders is . Het verwerken van de scheiding gaat écht beginnen als ouders tot goede overeenstemming van een omgang kunnen komen. Dat gaat niet altijd zo makkelijk, daarom bieden wij hulp aan zowel kinderen als ouders. Na dat de ene ouder het huis heeft verlaten begint het anders opvoeden en is het aan de ouder om als zodanig de opvoeding op te pakken dat het kind in rust en veiligheid kan opgroeien. Vaak weten ouders het even niet en schakelen zij ons in om het voor de kinderen soepeler te laten verlopen. De periode na het besluit om te gaan scheiding brengt impact met zich mee, die impact op kinderen wordt vaak verkeerd begrepen, niet alleen tijdens de scheiding, maar ook ver daarna. Het is belangrijk dat het emotionele, mentale en fysieke welzijn op de juiste manier wordt gekoesterd. Als zij correct worden begeleid, kunnen zij uitgroeien tot evenwichtige individuen zonder de schadelijke gevolgen op lange termijn. Bij het bieden van begeleiding en opvoedoplossingen voor ouderschap na echtscheiding in Nederland, begrijpen en waarderen onze experts de gevoelige omstandigheden volledig en bieden wij ondersteuning, begeleiding en oplossingen voor gescheiden ouders en kinderen van gescheiden ouders. Wij hebben landelijke dekking omdat wij onderdeel zijn van een groot professioneel, gekwalificeerd netwerk.