Parallel ouderschap kan worden ingezet wanneer bemiddeling gewoonweg niet mogelijk is, omdat geen toenadering tot elkaar bereikt kan worden.

Doel van de gesprekken:

  • Geconcretiseerde afspraken vormgeven.
  • Iedere ouder legt de focus op de eigen ouderrol.
  • Er wordt verbinding gemaakt met eigen gedachten, gevoelens en behoeften.
  • De relatie van iedere ouder en kind staat centraal en komt centraal te staan.
  • Betrokkenheid en inzet van netwerk waar nodig.