Mama is altijd boos op papa. Er blijven maar rechtszaken lopen en Pim snapt het niet meer. Hij wordt heel verdrietig en stil van al die ruzies.”

Veel instanties hebben via ouders en/of kinderen te maken met echtscheidingssituaties. Wij hebben goed contact met scholen, maar ook met wijkteams, huisartsen, CJG’s, advocatenkantoren, de Raad voor de kinderbescherming en jeugdbescherming. In het belang van het kind kun je worden doorverwezen naar KidsCentraal. Maar je kan je ook zelf aanmelden. We maken een passende offerte en/of kijken samen welke instantie in de kosten zouden willen bijdragen. Géén geld, mag dan ook geen reden zijn om niet bij ons aan te kloppen, wees welkom!

“Annemieke vond het verwarrend om twee mobieltjes te hebben: bij haar vader was zij bereikbaar op de ene, bij haar moeder op de andere.”

Hieronder een greep uit ons aanbod:

Individuele begeleiding voor kinderen van gescheiden ouders

Soms laat een kind na een scheiding met zijn of haar gedrag zien dat het niet goed gaat. Druk, overprikkeld, ongeconcentreerd, dwars of juist heel teruggetrokken en stil. Pauline helpt kinderen met behulp van het programma “KIES voor mij” op weg naar (h)erkennen van gevoelens over de scheiding en omgaan met de nieuwe gezinssituatie. 

Individuele coachingsgesprekken voor ouders

Individuele coaching gesprekken kunnen zowel met een of met beide ouders plaatsvinden. De gesprekken hebben betrekking het vormgeven van (gedeeld) ouderschap en het opvoeden in een eenoudergezin. Coaching gesprekken kunnen ook plaatsvinden met een gescheiden ouder en zijn/haar nieuwe partner. Het heeft onze voorkeur om ouders nader tot elkaar te brengen waar het de kinderen aan gaat. Onze medewerkers hebben ruime kennis en ervaring met de communicatie van samengestelde gezinnen en de mogelijke “moeilijkheden” die daarin uitdagend zijn voor de nieuwe situatie.

Ken je ouders of kinderen die je wilt doorverwijzen? Ben je geïnteresseerd in samenwerking? Bel of mail dan voor meer informatie of een afspraak.