Kidscentraal verzamelt alleen gegevens die van belang zijn om de best mogelijke zorg te bieden. Dit zijn gegevens van kinderen en jongeren (jeugdigen) en daarnaast vaak ook gegevens van betrokkenen rondom de jeugdige. Het vastleggen van deze gegevens is nodig om onze taken als zorgaanbieder zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Alle medewerkers van Kidscentraal hebben een geheimhoudingsplicht. Binnen Kidscentraal mogen alleen direct betrokken hulpverleners, diens managers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor administratie en dossiervorming toegang hebben tot jouw dossier. Kidscentraal verzamelt niet meer gegevens dan nodig is en gaat altijd zorgvuldig met deze gegevens om. 

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw gegevens en jouw rechten met betrekking tot deze gegevens? Download onze privacyverklaring (PDF)