Kids Centraal verzamelt alleen gegevens die van belang zijn om de best mogelijke hulp te bieden. Dit zijn gegevens van kinderen en jongeren (jeugdigen) en hun ouders en daarnaast vaak ook gegevens van betrokkenen daar omheen (school, consultatiebureau, andere betrokken hulpverleners e.a.). Het vastleggen van deze gegevens is nodig om onze taken als hulpaanbieder zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Alle (ZZP)medewerkers van Kids Centraal hebben een geheimhoudingsplicht . Binnen Kids Centraal mogen alleen direct betrokken hulpverleners die verantwoordelijk zijn voor administratie en dossiervorming toegang hebben tot jouw dossier, jouw dossier staat opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving. Kids Centraal verzamelt niet meer gegevens dan nodig is en gaat altijd zorgvuldig met deze gegevens om. 

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw gegevens en jouw rechten met betrekking tot deze gegevens? Download onze privacyverklaring (PDF)