Een groot deel van de schoolgaande kinderen (43%) maakt een scheiding mee. Vaak vindt dit

plaats wanneer de kinderen op de basisschool of het voortgezet onderwijs zitten. Door de scheiding van de ouders krijgt het leven van het kind een andere wending. Dit is vaak ook te merken aan het gedrag en/of de leerprestaties. De periode van scheiding brengt veel verwarring met zich mee. Ouders hebben niet altijd door welke impact de scheiding op het kind kan hebben en overzien ook niet wat op lange termijn de gevolgen zouden kunnen zijn. Vaak zijn het docenten die bij ouders aan de bel trekken om aan te geven dat zij zorgen hebben. Het is dan aan de ouders om te bepalen in hoeverre zij dit (h)erkennen en hier specialistische hulp voor inschakelen. Wij hebben nauw contact met veel onderwijsinstellingen, geven training en  voorlichting op scholen en begeleiden het kind op school maar ook thuis. Wij zorgen er samen met school voor dat de thuissituatie geen of minder invloed heeft op de school- en leerprestaties en het daarbij komende (vaak) negatieve gedrag.

Regelmatig worden ouders naar ons doorverwezen als de schoolleiding daar reden toe is. Ouders hebben soms gewoon steuntje in de rug nodig bij uiteenlopende opvoedvraagstukken want ook als het goed gaat tussen ouders onderling kan een gezin te maken krijgen met situaties waarop zij zelf even geen antwoord op weten te vinden. Onze professionals staan u graag met raad en daad bij. 
Stel uw vraag via onderwijs@kidscentraal.nl 

Ondersteuning op scholen

Om ook leerlingen goed te kunnen bijstaan, is het belangrijk dat je vroegtijdig de signalen herkent. Kidscentraal ondersteunt teamleden en management van scholen bij het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van gedragsproblemen. Stuur ons een bericht via onderwijs@kidscentraal.nl