Volgens de wet hebben beide ouders (ook na een scheiding) recht op omgang met de kids en de plicht tot

omgang met hun kids en elk kind heeft recht op omgang met beide ouders (over het algemeen, er zijn soms uitzonderingen). Een ouder met gezag moet de band tussen het kind en de andere ouder bevorderen. Helaas gebeurt dat in de praktijk niet altijd en komen we vaak ouderverstoting of oudervervreemding tegen. Enkele van onze professionals zijn ervaringsdeskundigen op dit gebied, zo ook pappacoach. Wij streven er naar om onbevangen contact tot stand te brengen met de andere ouder en een kind levendig contact met beide ouders kan onderhouden. Wat velen niet weten is dat ouderverstoting een vorm van kindermishandeling is en wat verregaande gevolgen voor de gesteldheid, groei en ontwikkeling van het kind met zich meebrengt. Op latere leeftijd zou deze negatieve ervaring verregaande gevolgen kunnen hebben variërend van psychische klachten tot depressie, identificatieproblemen, het niet kunnen aangaan van eigen relaties, angst, drugs- of alcoholmisbruik, valse inschatting van de werkelijkheid, verwarring, laag zelfbeeld e.a..   

Soms lukt het de ouder niet om de mislukte liefdesrelatie los te zien van het gezamenlijk ouderschap (wat ook na de scheiding blijft bestaan). Met de SCHIPaanpak kunnen we de ex-partner en hernieuwd ouderschap afstemmen. Lukt dat niet om samen tot oplossingen te komen maar durven de ouders wel de belangen van de kids centraal te stellen, dan is parallel ouderschap ook een mogelijkheid.

Samen met u kijken we wat helpend is in de relatie (opbouw) met de kids. Wij helpen u met raad en daad en leveren altijd maatwerk.

Bron: Erna Janssen

Neem gerust contact op