ALTIJD SAMEN VOOR HET KIND ” Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) is de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Rotterdam Rijnmond.”