” De doelstelling van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg is om de kwaliteit van zorg (jeugdzorg, GGZ en zorg voor volwassenen, al dan niet in het gedwongen kader) en professioneel handelen te verbeteren.”