Soms loop je al ouder bij het opvoeden van je kind steeds tegen dezelfde problemen aan en heb je behoefte aan opvoedingsondersteuning. Waar klop je dan aan? Vanuit Kidscentraal helpen wij graag in de eigen omgeving (thuis) handen en voeten te geven aan uitdagende opvoedvraagstukken in thuissituaties. Al vrij snel tijdens onze “interventies” zijn de resultaten al te merken. Wij hebben ruime kennis en ervaring met uiteenlopende gedragingen waar ouders vaak niet direct mee uit de voeten kunnen.

Denk hierbij aan o.a. ADHD, Autisme (ASS) en (peuter)pubertijd. Onze ervaren en gediplomeerde professionals hebben ruime ervaring in jeugdhulp en onderwijs.

Al onze professionals zijn ook SKJ geregistreerd waardoor zij op adequate wijze ouders kunnen bijstaan en kinderen op laagdrempelige wijze weten te bereiken en er een mooie samenwerking tot stand komt. Onze medewerkers zijn ook in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Opvoedingsondersteuning begint altijd eerst met een kennismakingsgesprek met de jongere en iedereen die betrokken is bij de opvoeding. Na een intakegesprek en een observatiebezoek thuis, maken we samen een plan van aanpak, dit plan past bij de opvoedstijl, de leefomstandigheden en is cultuursensitief opgesteld. Onze medewerkers zijn ook getraind om binnen verschillende culturen rekening te houden met gebruiken en gewoonten. Hierdoor vinden wij snel aansluiting.

Aantal bezoeken

Wij komen bij u thuis op momenten dat de situatie zich daadwerkelijk voordoet. Soms heeft een gezin moeite met hun kind uit bed te krijgen of rond etenstijd of is het bed ritueel een uitdaging, met alle gevolgen van dien, wij staan u graag met raad en daad bij. Het kan ook zijn dat uw situatie complexer in elkaar zit, omdat er meerdere ingewikkelde vragen tegelijkertijd onbeantwoord en een uitdaging zijn.

Mocht dit zo zijn dan hebben wij gemiddeld 8 – 10 bezoeken nodig om tot een gedegen beeld te komen.

De situaties kunnen uiteenlopend zijn van uiteenlopende gedragsstoornissen tot de ontdekking van “opvoedvaardigheid verlegenheid”. Mocht blijken dat andere hulp nodig zijn, dan helpen wij bij het vinden van gepaste hulp, wij hebben goeie kennis van de sociale kaart waardoor wij snel kunnen doorverwijzen. Wij hebben een nauwe samenwerking met het kind/de jongere, u als ouder(s) en alle betrokken hulpverlening (Wijkteam, jeugdbescherming e.a.). Wij bespreken niks zonder uw schriftelijke toestemming ons bezoek is dan ook discreet en veilig te noemen.

Ben je geïnteresseerd? Bel of mail dan voor meer informatie of een afspraak.